Cách sử dụng Tiết kiệm Linh hoạt trên Binance Savings

Có hai loại sản phẩm cho vay trên Binance Savings, đó là: Tiết kiệm cố định và Tiết kiệm linh hoạt.
Sản phẩm Tiết kiệm cố định sẽ khóa tiền của bạn trong một khoảng thời gian nhất định với lãi suất cố định. Ngược lại, sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt cho phép bạn rút tiền đã gửi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lãi suất sẽ thay đổi theo thời gian. Vì bạn có thể rút tiền một cách linh hoạt, nên sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt có mức lãi suất thấp hơn.

Sản phẩm Tiết kiệm Linh hoạt là gì?

 • Tiết kiệm Linh hoạt là tài khoản tiết kiệm Tiền mã hóa cho phép bạn nhận lãi từ số tiền mã hóa đã gửi vào. Chương trình linh hoạt và bạn có thể rút tiền bất kỳ lúc nào. 

Điều khoản của sản phẩm Tiết kiệm Linh hoạt là gì?

 • Lợi nhuận trung bình hằng năm: Lợi nhuận trung bình hằng năm (AAR) được tính bằng lãi suất trung bình hằng ngày trong 7 ngày qua nhân với 365. Đây là số liệu tham chiếu để biết lãi hằng ngày mà bạn được hưởng, nhưng không hẳn là lãi suất thực tế mà bạn sẽ nhận được. Số liệu này sử dụng hiệu suất trong quá khứ để dự đoán số tiền kiếm được trong tương lai, vì vậy sẽ luôn có sai số.
 • Lãi trên mỗi nghìn: Lãi hằng ngày trên mỗi nghìn coin/token của một tài sản cụ thể dựa trên lãi suất hằng ngày mới nhất. 
Đăng ký và rút tiền
 • Bạn có thể đăng ký và rút tiền Tiết kiệm Linh hoạt bất kỳ lúc nào. Sau đó, tiền sẽ được ghi nhận theo thời gian thực. Không phải mất thời gian chờ xử lý.
 • Khung thời gian đăng ký và rút tiền là trong khoảng từ 07:10 – 06:50 ngày hôm sau (giờ Việt Nam).
 • Lãi được tính từ ngày sau ngày bạn đăng ký. Không tính ngày bạn đăng ký. Tiền lãi bạn nhận được chỉ được phân bổ hai ngày sau ngày bạn đăng ký.
 • Vào ngày đăng ký, bạn có thể chọn giữa rút nhanh hoặc rút tiêu chuẩn để nhận lại tài sản.
 • Đối với tùy chọn rút tiêu chuẩn, toàn bộ tiền sẽ được hoàn trả vào ngày thứ hai sau ngày rút lúc 07:00 AM (giờ Việt Nam). Tiền lãi bạn nhận được cũng được hoàn trả cùng. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc ghi nhận tiền vào tài khoản có thể là do quá trình tính lãi, vì ngày rút cũng được tính vào kỳ tính lãi.
 • Đối với tùy chọn rút nhanh, bạn sẽ nhận lại toàn bộ số tài sản kỹ thuật số của mình vào ngày rút mà không nhận được tiền lãi.
Đăng ký tự động
 • Bạn có thể bật chức năng đăng ký tự động trên trang sản phẩm Tiết kiệm Linh hoạt.
 • Nếu chức năng này bật, hệ thống sẽ tự động chuyển toàn bộ tài sản hiện có trong ví spot của người dùng sang ví tiết kiệm của người dùng từ 09:00 AM (giờ Việt Nam).
 • Khi chức năng đăng ký tự động bật, hệ thống sẽ ước tính liệu tổng hạn mức của sản phẩm linh hoạt có vượt quá giới hạn cá nhân hay không. Bất kỳ phần nào vượt quá sẽ tự động bị hủy đăng ký.
 • Tài sản kỹ thuật số/Giới hạn cá nhân/Hạn mức rút và Tổng hạn mức tiết kiệm được điều chỉnh theo điều kiện thị trường và mức độ rủi ro.
 • Nếu tổng hạn mức tiết kiệm linh hoạt của một tài sản kỹ thuật số vượt quá hạn mức trên, người dùng sẽ không được phép đăng ký cho đến khi tổng hạn mức nhỏ hơn giới hạn cá nhân.
Cách tính lãi
 • Lãi của sản phẩm Tiết kiệm Linh hoạt có thể thay đổi và sẽ được Binance tính toán và phân bổ theo các quy tắc của nền tảng.
 • Binance Savings sẽ tiến hành tính toán và phân bổ số tiền lãi của các sản phẩm Tiết kiệm Linh hoạt đã tích lũy được vào ví sàn giao dịch của bạn vào ngày hôm trước.
Lãi tối thiểu có thể giải trình được
 • Tiền lãi bạn nhận được sẽ được phân bổ hàng ngày. Số tiền này dựa trên số lượng token có thể rút được. Số tiền lãi được làm tròn đến 8 chữ số thập phân.
Tổng số tiền lãi nhận được và số tiền lãi nhận được của ngày hôm nay
Tổng tiền lãi nhận được trên trang Tài sản là tiền lãi tích lũy nhận được từ sản phẩm Tiết kiệm.
Phân bổ lãi
 • Tiền lãi sẽ được tính và phân bổ trong khoảng thời gian từ 07:00 AM đến 15:00 PM (giờ Việt Nam) vào ngày thứ hai sau ngày đăng ký.
 • Tuy nhiên, do sự chậm trễ của mạng lưới, việc tính toán của hệ thống và các vấn đề khác, thời gian phân bổ có thể bị trì hoãn.

Như vậy là Coin86.vn đã giới thiệu với anh em về Cách sử dụng Tiết kiệm Linh hoạt, đừng quên theo dõi chúng tôi để nhận nhiều thông tin cập nhật về thị trường.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của coin86, các bạn nhớ theo dõi các kênh thông tin của coin86 để cập nhật những thông tin mới nhất và trang bị những kiến thức cần thiết trong thị trường Crypto nhé!