Biểu tượng Bitcoin được Satoshi Nakamoto sửa theo góp ý của người dùng. Ảnh: Tien Quang